Święty Józef Patron Miasta Krakowa


 

Święty Józef
od 300 lat P
atron Miasta Krakowa
1715 - 11 maja - 2015

 

W kościele znajduje się słynący łaskami obraz św. Józefa - Patrona Królewskiego Miasta Krakowa. Niezwykle interesująca jest historia owego obrazu. 

 

Obraz św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, znajdujący się w naszym kościele w ołtarzu bocznym lewej nawy, jest głównym obrazem Patrona Miasta Krakowa. Został namalowany techniką olejną na płótnie o wymiarach: 281,5 x 170 cm ok. 1668 roku w klasztorze Santa Maria della Scala w Rzymie przez flamandzkiego artystę karmelitę bosego br. Łukasza Charles’a Sibrecque od św. Karola (zm. 1682). Artysta przedstawił św. Józefa w sile wieku, lecz promieniującego dobrocią, troskliwością i szczęściem. Podtrzymując Jezusa na swym ramieniu, wskazuje on na Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Jaśniejące Dzieciątko Jezus trzyma w lewej różę, symbol Zbawiciela. Malarz przedstawił na tym obrazie Józefa jako ostatniego z patriarchów Starego Testamentu, który nie tylko doczekał się spełnienia przepowiedni proroków o Mesjaszu, ale sam stał się przybranym ojcem Mesjasza, któremu poświęcił całe swoje życie. Pierwotnie obraz ten znajdował się w nieistniejącym obecnie kościele pw. ŚŚ. Michała i Józefa – w pobliżu Wawelu przy zbiegu dzisiejszej ulicy Poselskiej i Senackiej (obecnie Muzeum Archeologiczne). W 1669 roku z okazji erygowania Bractwa św. Józefa nowy obraz niesiono w uroczystej procesji z kościoła Mariackiego do kościoła karmelitów bosych, gdzie go umieszczono w nowym bocznym ołtarzu. Obraz, do którego kultu przyczyniło się Bractwo św. Józefa, zasłynął licznymi łaskami. W 1678 roku, w czasie zarazy panującej w Krakowie, wierni oddawali się pod opiekę św. Józefa i przynosili srebrne wota z podziękowaniem za ocalenie od śmierci. Zasłynął łaskami i zaczął gromadzić wokół siebie licznych czcicieli Oblubieńca Maryi, którzy szukali ratunku u św. Józefa zwłaszcza w niebezpieczeństwie wojny czy zarazy.

 

W XVIII wieku, w ślad za tragicznymi skutkami licznych wojen, które przeciągały się przez Polskę, szły głód, zaraza i śmierć. Dotknęły one również Kraków. Magistrat miasta, inspirowany przez karmelitów bosych, zwrócił się o ratunek do św. Józefa. W 1714 roku na plenarnym posiedzeniu radnych miasta i przedstawicieli cechów w tajnym głosowaniu jednomyślnie wybrano św. Józefa patronem miasta. Wybór ten zatwierdził papież Klemens XI przez dekret Kongregacji Obrzędów z dnia 23 marca 1715 roku.

 

Uroczyste ogłoszenie patronatu św. Józefa i oddanie Miasta pod jego opiekę odbyło się 11 maja 1715 roku. Obraz niesiono w uroczystej procesji wokół Rynku pod przewodnictwem biskupa Łubieńskiego, przy dźwiękach dzwonów i huku armat. Św. Józef nie zawiódł pokładanych w nim nadziei. Wszyscy znaleźli u niego skuteczną pomoc i opiekę. Już tego samego dnia uzdrowił Jana Antoniego Słowakiewicza, doktora medycyny i radnego miasta.

 

W 1797 roku rząd austriacki zmienił klasztor na więzienie (obecnie Muzeum Archeologiczne), a kościół przebudował na pomieszczenia sądowe (obecnie archiwum PAN). Wyrzuceni zakonnicy przenieśli łaskami słynący Obraz do klasztoru karmelitanek bosych przy ul. Kopernika 44, gdzie pozostawał w ukryciu przez 135 lat. W 1932 roku karmelici sprowadzili wizerunek do swego nowego klasztoru przy ulicy Rakowickiej 18. Umieszczono go w oratorium zakonnym.

 

Warto wiedzieć, że przed II wojną światową istniało przy tym klasztorze bractwo św. Józefa złożone z 21 kół, 3 męskich i 18 kół żeńskich. W 1949 r. bractwa przestały istnieć, miały zakaz działalności ze strony władz komunistycznych Polski Ludowej.

 

W 1979 roku po stwierdzeniu tożsamości obrazu św. Józefa i zapoznaniu się z jego wspaniałą historią, kapituła klasztoru podjęła decyzję wznowienia kultu. W tym celu przebudowano boczny ołtarz, a obraz poddano konserwacji. W uroczystość św. Józefa Robotnika, 1 maja 1980 r., odbyła się intronizacja łaskami słynącego wizerunku pod przewodnictwem ówczesnego Pasterza Archidiecezji Krakowskiej ks. kard. Franciszka Macharskiego. Kult św. Józefa odżył na nowo i jest obok kultu Niepokalanej najbardziej znamienny dla krakowskiego Karmelu.

 

Tu do niedawna odbywały się także „procesje miesięczne” ku czci św. Józefa, a nasi klerycy – alumni, którzy mają tu swoje wyższe seminarium duchowne, uczyli się zawierzenia Bogu na wzór św. Józefa, uczestnicząc w środowych mszach świętych i powtarzając medytacyjnie codziennie we wspólnych modlitwach słowa anioła do św. Józefa: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”.

 

Kult św. Józefa, choć dziś ma inne formy, ma charakter pewnej tradycji w karmelitańskim zakonie i jest przekazywany z pokolenia na pokolenie jako ważny składnik charyzmatu. Obecnie odbywają się tutaj ważne uroczystości eklezjalne własne i innych zgromadzeń zakonnych, np. sióstr józefitek, oraz coroczne z udziałem kardynała i władz miasta Krakowa. 19 marca 2005 r. w kościele karmelitów bosych w Krakowie dziękowano za kanonizację św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego (1845-1920), założyciela zgromadzenia zakonnego sióstr józefitek. Koncelebrowanej Mszy św., w obecności kard. Mariana Jaworskiego ze Lwowa, przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup metropolita krakowski, który wygłosił też homilię, ukazując rolę, jaką w historii zbawienia odegrał św. Józef, przybrany ojciec Jezusa Chrystusa i przywołując postać nowego polskiego świętego, kapłana archidiecezji lwowskiej, który urzeczony postawą troskliwego Opiekuna Dzieciątka Jezus, założył pod jego patronatem zgromadzenie zakonne, posługujące ubogim i cierpiącym.

 

Na nowo odkryty Patron Miasta Krakowa wychodzi na spotkanie dzisiejszych jego mieszkańców,  ofiarując im swoją miłość i opiekę.  

 

W 2015 roku obchodzić będziemy 300-lecie patronatu św. Józefa nad Krakowem. Ołtarz św. Józefa wraz z obrazem i całą nawą został w tym roku odrestaurowany i służy wiernym.  

 

Warto dodać, że kopia tego obrazu - namalowana przez p. Jerzego Kumalę - znajduje się w pierwszym kościele polskim pw. św. Józefa - dzisiaj noszącym tytuł jego sanktuarium - zbudowanym w Poznaniu przez nasz Zakon. W niedzielę 23 marca 2014 r. odbyła się tam uroczystość koronacji obrazu św. Józefa. 

 

W każdą środę o godzinie 18.00 sprawujemy uroczystą Mszę św. zbiorową wotywną ku czci św. Józefa połączoną z liturgią nieszporów. Za wstawiennictwem tego potężnego patrona modlitwy wewnętrznej prosimy o wszelkie potrzebne łaski. Po Mszy świętej odczytujemy przed dedykowanym mu ołtarzem ze słynącym łaskami obrazem złożone prośby i polecamy je Bogu w litanii. Prośby można składać przy ołtarzu św. Józefa lub przy furcie.  9 dni przed marcową uroczystością św. Józefa trwa uroczysta nowenna z Mszami świętymi i stosownymi homiliami. W każdą środę Msza św. o godz. 7.30 jest sprawowana przed łaskami słynącym obrazem św. Józefa. 

 

Studenci mają możność uczestnictwa we Fraterni św. Józefa w ramach DA "Karmel". 

 

Mężczyzn zapraszamy do odradzającego się Bractwa św. Józefa (informacja w zakładce "Grupy"). Spotkania odbywają się w ostatnią środę miesiąca o godz.19.00 w sali św. Anny. Zapraszamy wcześniej na Mszę św. o godz. 18.00. W audiotece rekolekcji są nauki rekolekcyjne dla mężczyzn oraz ogólne przed uroczystością św. Józefa.  Zapraszamy też na stronę oraz profil na Facebooku

 

Pełniejszy opis duchowości św. Józefa w Karmelu można odnaleźć tutaj