Wspólnota zakonna


Aktualny skład wspólnoty:

 

1. o. Marian Zawada ---------------------------------

przeor konwentu, rektor kościoła, przewodniczący zespołu wychowawczego Coetus, wykładowca, członek Rady Instytutu KID, redaktor serii wydawniczej „Źródła karmelitańskie”, cenzor, asystent wspólnoty OCDS w
Katowicach, spowiednik wspólnot zakonnych, rekolekcjonista, pisarz

2. o. Paweł Hańczak---------------------------------------------------

IV radny prowincjalny, I radny klasztoru, magister studentatu i junioratu , rektor WSD Karmelitów Bosych, prowincjalny prefekt studiów, prezes komisji ds. formacji początkowej, członek zespołu wychowawczego Coetus, spowiednik wspólnot zakonnych, rekolekcjonista, wykładowca WSD OCD i KID, członek Rady KID, członek komisji ds. Duszpasterstwa, współpracownik Głos Karmelu i karmel.pl, pisarz, redakcja serii Hinera spirutualia

3. o. Sebastian Ruszczycki ---------------

senior

4. o. Sylwan Zieliński-----------------------------------

zelator misyjny konwentu, spowiednik, członek zespołu wychowawczego Coetus, kapelan sodalicji Mariańskiej w Krakowie

5. o. Jerzy Gogola --------------------------------------

profesor i kierownik katedry historii duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, dyrektor Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, cenzor Kurii Metropolitalnej w Krakowie, wykładowca, rekolekcjonista, spowiednik wspólnot zakonnych, redaktor serii wydawniczej „Karmel żywy”, fotograf

5. o. Stanisław Fudala -------------------------

wykładowca teologii moralnej KID, rekolekcjonista, spowiednik, egzaminator do uzyskania jurysdykcji, cenzor, członek Rady Instytutu KID, asystent wspólnoty OCDS Kraków, asystent Stowarzyszenia Charytatywnego im. Św. Rafała Kalinowskiego,

6. o. Tadeusz Grzesiak-----------------------

spowiednik wspólnot zakonnych, sprawowanie ślubów i pogrzebów, kronikarz

7. o. Piotr Nyk --------------------------------------------------

wicedyrektor Instytutu KID, wykładowca Pisma Świętego, członek zespołu wychowawczego Coetus, cenzor, redaktor serii Hinera spirutualia

8. o. Bartłomiej Kucharski -----------

asystent wspólnot OCDS w Chorzowie i Sosnowcu, rekolekcjonista, spowiednik, poeta, pisarz

9. o. Zbigniew Bisaga -------------------------------

asystent wspólnoty OCDS w Katowicach-Szopienicach, sekretarz klasztoru

10. o. Karol Morawski -----------------------------

II radny konwentu, ekonom klasztoru

11. o. Bogusław Krzempek----------------------

socjusz magistra studentatu i junioratu, opiekun grupy absolwentów Karmel+, opiekun chorych,
asystent wspólnot OCDS w Bytomiu i Czechowicach-Dziedzicach

12. o. Krzysztof Górski -------------------------

delegat prowincjała ds. Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych i laikatu karmelitańskiego, sekretarz kapituły, rekolekcjonista, asystent wspólnot OCDS w Oświęcimiu i Tarnowie, spowiednik wspólnot zakonnych, studentatu i junioratu, współpracownik karmel.pl

13. o. Bartłomiej Kolankiewicz -----------------------------

duszpasterz akademicki DA „Karmel” Uniwersytetu Ekonomicznego, spowiednik

14. br. Franciszek Woźniak--------------------------------------

senior

15. br. Marek Krzywoń ---------------------------

furtian, ekonom mszalny konwentu

16. br. Tomasz Kozioł------------------------------
bibliotekarz, furtian, pielęgniarz