Wspólnota zakonna


Aktualny skład wspólnoty:

 

1. o. Marian Zawada - przeor konwentu, rektor kościoła, przewodniczący zespołu wychowawczego Coetus, dyrektor Centrum Kultury Duchowej "Communio Crucis" im. św. Edyty Stein, wykładowca, czł. Rady Instytutu KID, redaktor serii wydawniczej "Źródła karmelitańskie", cenzor, asystent wspólnoty OCDS w Katowicach, spowiednik wspólnot zakonnych, rekolekcjonista, pisarz.

 

2. o. Paweł Hańczak - I radny klasztoru, magister studentatu i junioratu, rektor WSD Karmelitów Bosych, członek komisji ds. formacji początkowej, czł. zespołu wychowawczego Coetus, spowiednik wspólnot zakonnych, rekolekcjonista, wykładowca w WSD OCD, asystent wspólnoty OCDS w Tarnowie, prowincjalny duszpasterz powołań.
 

3. o. Piotr Nyk - III radny prowincjalny,  wicedyrektor Instytutu KID, wykładowca Pisma św., cenzor, czł. zespołu wychowawczego Coetus.

 

4. o. Sebastian Ruszczycki - senior.

 

5. o. Sylwan Zieliński - zelator misyjny konwentu, spowiednik.

 

6. o. Jerzy Gogola - dyrektor Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, prof. i kierownik katedry historii duchowości Wydz. Teol. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, cenzor Kurii Metropolitalnej w Krakowie, wykładowca, rekolekcjonista, spowiednik wspólnot zakonnych, redaktor serii wydawniczej "Formacja zakonna" i "Karmel żywy", fotograf.

 

 o. Stanisław Fudala - wykładowca teol. moralnej, rekolekcjonista, spowiednik, egzaminator jurysd., cenzor,  czł. zespołu wychowawczego Coetus, czł. Rady Instytutu KID.

 

8. o. Bartłomiej Kucharski - asystent wspólnot OCDS w Krakowie i Sosnowcu, asystent Stowarzyszenia Charytatywnego im. Św. Rafała Kalinowskiego, czł. redakcji "Głosu Karmelu", spowiednik, poeta, pisarz.

 

9. o. Zbigniew Bisaga - praca zlecona we wspólnocie.

 

10. o. Karol Morawski - ekonom klasztoru.

 

11. O. Bogusław Krzempek - praca zlecona we wspólnocie. 

 

12. o. Krzysztof Górski - delegat prowincjała ds. Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych i laikatu karmelitańskiego, asystent OCDS w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach, spowiednik wspólnot zakonnych oraz studentatu i junioratu, sekretarz kapituły konwentu, bibliotekarz, rekolekcjonista.

 

13. o. Andrzej Cekiera - II radny klasztoru, duszpasterz akademicki DA "Karmel" Uniwersytetu Ekonomicznego, opiekun grupy absolwentów D.A., promotor powołań, czł. redakcji "Głosu Karmelu", sekretarz Konferencji Prowincjałów Karmelitów Bosych Europy, rekolekcjonista, spowiednik.

 

14. br. Franciszek Woźniak - prace zlecone.

 

15. br. Marek Krzywoń - furtian, ekonom mszalny konwentu.

 

16. br. Tomasz Kozioł - bibliotekarz, pielęgniarz, furtian.