Wspólnota zakonna


o. Marian Zawada

przeor

o. Paweł Hańczak

o. Sebastian Ruszczycki

o. Sylwan Zieliński


o. Jerzy Gogola

o. Stanisław Fudala

o. Tadeusz Grzesiak

o. Piotr Nyk

o. Bartłomiej Kucharski

o. Zbigniew Bisaga

o. Karol Morawski

o. Krzysztof Górski


o. Bartłomiej Kolankiewicz

br. Franciszek Woźniak

br. Miłosław Osowicki

br. Marek Krzywoń


Klerycy i junioryści

br. Marcin Fizia

br. Piotr Zerzucha

br. Oleksandr Karchaiev

br. Maciej Bartosiewicz


br. Mirosław Gromadzki

br. Štefan Józef Havala

br. Roman Maria Modzelewski

br. Maciej Maria Grahl

br. Szymon Wnęk

br. Peter Beňo

br. Marcin Wojnicki

br. Michał Wesołowski


br. Łukasz Matulka

br. Łukasz Mikołajek

br. Sylwester Rzepicki

br. Paweł Starzyński