5 Niedziela Wielkiego Postu – 29 III 2020

1. W związku z ograniczeniami prosimy o stosowanie się do zaleceń władzy państwowej i kościelnej, także w odniesieniu do liczebności uczestników na Eucharystii i korzystania z sakramentu pojednania. Zachowujmy środki ostrożności. Prosimy śledzić aktualne rozporządzenia Kurii krakowskiej i korzystać z wielu propozycji w mediach zarówno liturgii Mszy św. jak i rekolekcji wielkopostnych.

2. Jeżeli chodzi o spowiedź przenieśliśmy ją z bocznej kaplicy do sali św. Anny na furcie klasztornej. Od jutra (poniedziałku) spowiadamy codziennie w godzinach od 6.30 do 18.00. Należy zgłosić się na furtę i poprosić o kapłana i zaczekać pod drzwiami sali św. Anny.

3. Przez cały tydzień od 8.00-18.45. wystawiony będzie Najświętszy Sakrament.

4. Zgodnie z tradycją od V Niedzieli Wielkiego Postu widzimy w kościele zasłonięty krzyż. Jest to zwyczaj, dzięki któremu odczuwamy zaproszenie do ponownego, osobistego i pogłębionego odkrywania jego tajemnicy. W tym roku posiada on szczególny charakter.

5. Za tydzień przypada Niedziela Męki Pańskiej, czyli Niedziela Palmowa.

6. Na ten trudny dla wszystkich czas prosimy o modlitewną solidarność za chorych i zagrożonych, oraz za personel medyczny.

[divider height=”30″]

32 komentarze

  1. [url=https://buycialikonline.com]buying cheap cialis online[/url] At this point the fannedout spec trum can be photographed and identified.

  2. buy clomid AO technology has identified patch cone mosaic lesions in which cone photoreceptors were either missing or lost with atypical morphology of residual cones in two patients with symptomatic HCQ retinopathy

  3. Before using Fusid 40 Tablet, inform your doctor about your current list of medications, over the counter products e where can i buy priligy Lastly, an in silico analysis showed that immune infiltration was associated with TMB in tumors driven by recurrent mutations, but not in those driven by copy number alterations such as BCs 153

  4. order cialis A randomised trial comparing two doses of the new selective aromatase inhibitor anastrozole Arimidex with megestrol acetate in postmenopausal patients with advanced breast cancer

  5. The few people were extremely tacit, and together they greeted can you donate blood if you take blood pressure medicine a masked man in front of them tamoxifen for weight loss David Tuller wrote The FINE results were published in BMJ in April, 2010

  6. First of all, thank you for your post. baccarat online Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^

  7. c MCF 7 TAMR and MCF 7 HER 2 cells were treated separately and in combination with 20 Ој M О± TEA and 1 Ој M TAM for 1 day buy cialis online forum These findings are consistent with the idea that the direct phosphorylation of ERО± by PKA, which may occur, is not a major determinant for this type of signaling cross talk

  8. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.