Br. Marcin od Serca Jezusa OCD (Fizia) złożył śluby wieczyste

Sobota to tradycyjny dzień ślubów. Ta sobota była jednak inna – na środku karmelitańskiego kościoła przy ul. Rakowickiej w Krakowie stało tylko jedno krzesło. Krzesło, które zajmował zakonnik – a dokładniej br. Marcin od Serca Jezusa (Marcin Fizia), który 22 września 2018 r. złożył swoje śluby wieczyste.

Śluby wieczyste oznaczają pełne włączenie w rodzinę zakonną i zobowiązania do życia już zawsze według ewangelicznych rad czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Kończą one okres formacji zakonnej i poprzedzone są przynajmniej trzykrotnym odnowieniem tzw. ślubów czasowych składanych na jeden rok.

Śluby br. Marcina dokonały się podczas Eucharystii o godz. 11.00, której przewodniczył o. Tadeusz Florek, prowincjał Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Prezbiterium zapełnili licznie zgromadzeni bracia z różnych klasztorów naszej prowincji, a kościół – nie mniej licznie zgromadzona rodzina i przyjaciele oraz parafianie br. Marcina. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewniła schola DA Karmel poszerzona o kwartet smyczkowy oraz zaproszony organista.

Po Eucharystii goście udali się na obiad – bracia i najbliższa rodzina do klasztornego refektarza, a pozostali – na Karmelitański Instytut Duchowości. Wspólne świętowanie zakończyło się późnym popołudnie, jednak nie na długo – już 6 października br. Marcin w swojej rodzinnej parafii (Krzyżowice) przyjmie święcenia diakonatu. Wszystkich Was prosimy o modlitwę w jego intencji!

br. Marcin Wojnicki OCD

[divider height=”30″]

15 komentarzy

  1. buy cialis online us have low blood pressure or have high blood pressure that is not controlled have had a stroke have liver problems have kidney problems or require dialysis have retinitis pigmentosa, a rare genetic runs in families eye disease have ever had severe vision loss, including a condition called NAION have stomach ulcers have a bleeding problem have a deformed penis shape or Peyronie s disease have had an erection that lasted more than 4 hours have blood cell problems such as sickle cell anemia, multiple myeloma, or leukemia

  2. Blending the strong training traditions of both the American Montessori Society and the Association Montessori International, the staff of Athens Montessori School collaborate regularly to sustain plans for continuous improvement and enrichment of the school curriculum and environment buy priligy 30mg passion vs greed

  3. There are also extremely rare cases of priapism in females known as clitorism cialis vs viagra Repeated use of the army, and the use of force against the rebellion, for many years does tpx erectile dysfunction supplements work in the martial arts, did not bring fundamental changes to the Wu Dynasty, but made cheap ed meds online the Best Man Enhancement Pill cheap ed meds online country more and more chaotic, and the reality of the separatist regime has not changed

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.