• Aktualności sanktuarium

  Ogłoszenia 17 października

  W poniedziałek przypada święto św. Łukasza ewangelisty; w środę uroczystość św. Jana Kantego, głównego patrona Archidiecezji Krakowskiej; w piątek uroczystość św. Jana Pawła II, głównego patrona Województwa Małopolskiego. Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Na ławkach z tyłu kościoła wyłożone zostały kartki na wypominki. Przez cały listopad będziemy wspólnie modlić się na różańcu o godzinie 17.15 oraz polecać zmarłych podczas Mszy świętej wieczornej. Wypominki można składać na furcie lub w zakrystii. Przez cały tydzień od przyszłej niedzieli bracia będą przyjmowali wypominki w namiocie przed kościołem: serdecznie zapraszamy do wsparcia renowacji kaplicy MB Ostrobramskiej przez zakup kalendarza lub znicza jako cegiełki. Ewangeliczna wspólnota życia, sakrament pokuty i pojednania oraz cicha…

 • Aktualności sanktuarium

  Ogłoszenia 10 października

  W tym tygodniu wspominamy: w środę bł. Honorata Koźmińskiego, w sobotę świętą Jadwigę Śląską. W piątek 15 października przypada uroczystość św. Teresy od Jezusa, fundatorki i reformatorki Karmelu. Serdecznie zapraszamy na Mszę świętą wigilijną 14 października i w samą uroczystość, 15 października o godzinie 18:00. Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Na ławkach z tyłu kościoła wyłożone zostały kartki na wypominki. Przez cały listopad będziemy wspólnie modlić się na różańcu o godzinie 17.15 oraz polecać zmarłych podczas Mszy świętej wieczornej. Wypominki można składać na furcie lub w zakrystii. Poszukujemy pracownika (emeryta) na stanowisko portiera dozorcy parkingowego w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie przy ul. Rakowicka 18 a. Kontakt dla…

 • Aktualności sanktuarium

  Nowy rok na UEK

  Uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego rozpoczął się kolejny rok akademicki dla społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W homilii metropolita przypomniał, że termin ekonomia pochodzi z greckiego οίκος (oikos) – dom i νομος (nomos) – prawo, reguła. Po praz pierwszy słowo to pojawiło się u Ksenofonta, a starożytni rozumieli je jako zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Inna interpretacja podaje, że termin ten pochodzi od słowa nomeus – człowiek, który zarządza, przydziela. Ekonomia to nauka o tym, w jaki sposób jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów. Mogą one mieć także inne, alternatywne zastosowania w celu wytwarzania różnych dóbr i rozdzielania ich na konsumpcję obecną lub przyszłą pomiędzy różne osoby i różne grupy…

 • Aktualności sanktuarium

  Ogłoszenia 3 października

  W poniedziałek przypada wspomnienie św. Franciszka z Asyżu; we wtorek św. Faustyny Kowalskiej; w czwartek NMP Różańcowej, a w sobotę bł. Wincentego Kadłubka. Zapraszamy na różaniec codziennie o godzinie 17:30. Ta tradycyjna medytacja nad słowami Anioła skierowanymi do Maryi oraz Modlitwy Pańskiej jest okazją do pogłębienia więzi z Jezusem i Jego Matką w tajemnicach ich życia. Od poniedziałku do piątku zapraszamy do naszej świątyni na modlitwę w ciszy przed Najświętszym Sakramentem przy ołtarzu św. Józefa, sakrament pokuty i pojednania oraz wieczorną eucharystię z nieszporami. Od poniedziałku do piątku nasze grupy duszpasterskie zapraszają na modlitwę po Mszy świętej wieczornej.