• Aktualności sanktuarium

  Ogłoszenia na niedzielę

  1. W środę przypada kolejny dzień Wielkiej Nowenny przed Uroczystością św. Józefa, w czwartek święto św. Kazimierza, patrona naszej archidiecezji. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca: zapraszamy na całodniową adorację oraz spowiedź od godziny 15:00.  2. W uroczystość świętego Józefa, Jego Ekscelencja Marek Jędrawszewski nada naszej świątyni tytuł sanktuarium świętego Józefa. Zapraszamy na Triduum przygotowawcze. Codziennie o godzinie 18:00 będzie sprawowana eucharystia przez zaproszonego kapłana: 16 marca przez ks. Pawła Gawrona, dziekana naszego dekanatu; 17 marca przez ks. Józefa Gubałę, proboszcza naszej parafii, a 18 marca przez prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, ojca Piotra Jackowskiego. W sobotę i w niedzielę po uroczystości ojciec Józef Kucharczyk, delegat prowincjalny na Ukrainie,…

 • Aktualności sanktuarium

  Rok świętego Józefa

  „Z Rokiem św. Józefa, który potrwa przez następne 12 miesięcy związany jest dar specjalnych Odpustów” – ogłosiła Penitencjaria Apostolska. Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich: spowiedź sakramentalna, komunia euchrystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską. Dekret stwierdza, że św. Józef był człowiekiem modlitwy, który zaprasza dzisiaj wszystkich do pogłębienia dziecięcej relacji z Ojcem, pozwalającej rozeznać Jego wolę w życiu. Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach…

 • Aktualności sanktuarium

  Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski

  W lutym bieżącego roku Kapituła Krzyża Oficerskiego Odrodzenia Polski nadała pośmiertnie to odznaczenie karmelicie bosemu, ojcu Marianowi od Najświętszego Serca Jezusa (Romualdowi Warakomskiemu vel Romanowi Wojniczowi), zasłużonemu pracownikowi Komórki Legalizacyjnej Sztabu Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Ojciec Marian urodził się w Wilnie 1 września 1908 roku. W latach 1933-1939 studiował malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. W grudniu 1939 roku wraz z bratem Michałem wstąpił w szeregi Armii Krajowej nosząc pseudonim „Hilary”. Pracował w Komórce Legalizacji o kryptonimie „Kuźnia”, która sporządzała fałszywe dokumenty, ratując w ten sposób około 80 tysięcy Polaków zagrożonych więzieniem, zsyłką na Sybir lub śmiercią. Jednym z uratowanych w ten sposób był ks.…

 • Aktualności sanktuarium

  Sanktuarium świętego Józefa

  Okres XVII i XVIII wieku był dla Krakowa pasmem trudnych doświadczeń: zajęcie miasta przez Szwedów, kataklizmy naturalne i zarazy. Wobec tych nieszczęść radni miasta, w dużej części należący do Arcybractwa św. Józefa przy naszym klasztorze świętych Michała i Józefa, postanowili zwrócić się do Świętego Cieśli „w nadziei, że mizernych ludzi w wielowładną protekcję swoją przed majestatem trybunału sprawiedliwości Boskiej zasłoni”.  Biskup krakowski Kazimierz Łubieński, w liście do ówczesnej Świętej Kongregacji Obrzędów, podkreślił, że ludzie modlący się przed obrazem św. Józefa w kościele ojców karmelitów bosych „doświadczali w przeszłości Jego obrony, pociechy w przeciwnościach oraz pomocy w swoich potrzebach”. W 1715 roku w uroczystej procesji, na czele której stał biskup Łubieński,…