• Aktualności sanktuarium

  Ogłoszenia 28 marca

  1. Drodzy przyjaciele naszego klasztoru i sanktuarium. Od czwartku pozostajemy na kwarantannie ze względu na dużą ilość zakażeń koronawirusem w naszej wspólnocie. Nie sprawujemy publicznie sakramentów, aby nie zarażać wiernych. Do Niedzieli Miłosierdzia Bożęgo ograniczamy kontakt ze światem, aby wygasić ognisko choroby w naszym klasztorze. 2. Serdecznie zapraszamy do duchowej łączności za pośrednictwem transmisji internetowej. Liturgia Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek rozpocznie się o godzi. 18.00. W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę o godzinie 7.00 odśpiewamy tzw. Ciemną Jutrznię. Liturgia Męki Pańskiej w Piątek o godzinie 18.00, a Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę o godzinie 18.00.  3. Po okresie naszej kwarantanny zapraszamy do odbycia spowiedzi wielkanocnej, aby w tym czasie…

 • Aktualności sanktuarium

  Ogłoszenia 21 marca

  1. Dziękujemy ojcu Józefowi za wygłoszone kazania o świętym Józefie i zapraszamy do wsparcia inicjatyw naszej Delegatury na Ukrainie. 2. Nasza świątynia została ogłoszona sanktuarium świętego Józefa: od poniedziałku do piątku o godzinie 6:30 będziemy sprawować Eucharystię przy obrazie świętego Józefa, a w środy o godzinie 18:00 będziemy tradycyjnie polecać Mu wszystkie intencje składane przy furcie i wrzucane do skarbony przed obrazem. 4. W czwartek przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w którym obchodzimy Dzień Świętości Życia. Przyszła Niedziela to tzw. Niedziela Palmowa: podczas Mszy świętych poświęcimy gałązki i palmy na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Od wielkiego poniedziałku rozpoczniemy całodzienny dyżur spowiedzi, aby w sposób bezpieczny i bez pośpiechu można było…

 • Aktualności sanktuarium

  Uroczystość św. Józefa

  Na początku homilii arcybiskup przywołał pochwałę Abrahama, która pojawia się w czytaniu z Listu św. Pawła do Rzymian.  Apostoł Narodów pisał, że Abraham jest ojcem wszystkich, ponieważ uwierzył Bogu jako Temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje powołuje od istnienia. Św. Paweł miał na uwadze fakt, że Abraham i Sara byli w podeszłym wieku i nie mieli prawa spodziewać się upragnionego potomka, a mimo wszystko uwierzyli Bogu i dzięki temu Abraham stał się ojcem wierzących. W dalszej części listu św. Paweł wspominał, że Abraham stał się dziedzicem świata i ta godność przechodzi na jego potomków, a w pierwszym rzędzie na synów Izraela. Obietnica dziedzictwa przeszła także na Józefa,…

 • Aktualności sanktuarium

  Ogłoszenia 14 marca

  1. Czwarta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Laetare czyli radości. Kolor szat przypomina za słowami proroka Izajasza, że wydarzenia zbawczą są już blisko, Jezus zmierza do świętego miasta, aby oddać swoje życie, odkupić człowieka i zmartwychwstać. 2. Zapraszamy na Triduum przed uroczystością świętego Józefa i nadania tytułu sanktuarium naszej świątyni. Codziennie o godzinie 18:00 będzie sprawowana eucharystia przez zaproszonego kapłana: 16 marca przez ks. Pawła Gawrona, dziekana naszego dekanatu; 17 marca przez ks. Józefa Gubałę, proboszcza naszej parafii, a 18 marca przez prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, ojca Piotra Jackowskiego. W sobotę i w niedzielę po uroczystości ojciec Józef Kucharczyk, delegat prowincjalny na Ukrainie, wyrazi nasze wspólne dziękczynienie za…