Czwarta Środa Wielkiej Nowenny

W czwartą środę Wielkiej Nowenny kazanie wygłosił ks. dr Stanisław Basista, rektor kaplicy na cmentarzu Rakowickim. Uwrażliwił wszystkich obecnych na cnotę męstwa, której wspaniałym przykładem był św. Józef. Kaznodzieja zobrazował męstwo również współczesnymi przykładami: przytoczył świadectwo życia Akashy Bashira, który oddał swe życie, aby ocalić tysiąc wiernych zgromadzonych w katolickim kościele św. Jana w dzielnicy Youhanabad w Lahaurze w Pakistanie, zatrzymując terrorystę z ładunkiem wybuchowym. Męstwem została również nazwana szara codzienność, obowiązki stanu i dnia, wierność codziennej modlitwie i miłości, które w tradycji chrześcijańskiej od wczesnych wieków były nazywane białym męczeństwem.