Dni Duchowości 2021

„Modlitwa w Karmelitańskiej Szkole Duchowości”

13 maja – czwartek, godzina 17.00

Powitanie – o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD – KID, UPJP2
Słowo wstępne – o. Piotr Jackowski OCD – Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
Szkoła modlitwy karmelitańskiej – o. Damian Sochacki – UJ (30 min.)
Trynitarne źródła metody u Doktorów Karmelu – o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD – KID, UPJP2 (30 min.)
Koncepcja modlitwy terezjańskiej – o. dr Jerzy Nawojowski OCD – CITeS (30 min.)
Bóg modlitwy – s. dr Lidia Wrona CM (30 min.)
Lectio divina a praktyka modlitwy w Karmelu – o. lic. P. Hańczak OCD (15 min.)
Psychologiczne aspekty modlitwy wewnętrznej w Karmelu – o. lic. Tadeusz Florek OCD (15 min.)

14 maja – piątek, godzina 17.00

Współczesny człowiek modlitwy – ks. prof. dr hab. Marek Tatar – UKSW (30 min.)
Biblijne źródła modlitwy karmelitańskiej – o. dr A. Ruszała OCD (30 min.)
Francuski koloryt modlitwy karmelitańskiej św. Elżbiety od Trójcy Świętej – ks. dr hab. Jan Miczyński – KUL (30 min.)
Medytacja Wschodu a medytacja chrześcijańska? – o. dr Piotr Zerzucha OCD – KID, UPJP2 (30 min.)
Karmelitańskie korzenie modlitwy Doroty Day – ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak – UPJP2 (30 min.)
Podsumowanie – o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD – KID, UPJP2

Miejsce: Budynek KID – ul. Rakowicka 18 a (liczba ograniczona)
On-line – link zostanie podany na stronie www.kid.edu.pl

Zapisy: tel.: +48. 797 002 380 e-mail: kidkarmel@gmail.com