Dzień Życia Konsekrowanego

Jak co roku, święto Ofiarowania Pańskiego jest okazją do modlitwy za osoby poświecone Bogu. Podczas wieczornej Mszy świętej, której przewodniczył wychowawca kleryków, modliliśmy się o umocnienie w powołaniu dla sióstr i braci oraz o nowe, święte powołania do służby w Kościele. Po modlitwie liturgicznej spotkaliśmy się w wąskim gronie przy stole w naszym klasztornym refektarzu.