Inauguracja roku akademickiego na naszym Instytucie

Nasze pierwsze spotkanie na Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie w roku 2019/2020 rozpoczęła uroczysta Eucharystia, której głównym celebransem był o. Tadeusz Florek OCD – prowincjał Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Po modlitwie przeszliśmy do auli instytutu, gdzie miała miejsce część druga – słowo wstępne o. Jerzego Gogoli OCD – dyrektora KID oraz wykład inauguracyjny pana dr Marka Skrukwy.

Ostatnim punktem było spotkanie w kawiarence – okazja do zapoznania nowych słuchaczy z wykładowcami oraz sobą nawzajem.

Przypominamy, że plan zajęć pierwszego semestru KID dostępny jest pod linkiem: program I semestru.

W związku z pojawiającymi się prośbami o możliwość rekrutacji – przedłużamy ją do połowy października!

Pogłębienie treści studium na dodatkowym trzecim roku.

Trzeci rok studium proponujemy tym, którzy czują niedosyt po ukończeniu dwuletniego studium i chcieliby kontynuować poznawanie duchowości karmelitańskiej. Inicjatywa startuje w roku akademickim 2019/2020, a zaproszone są wszystkie osoby, które uczestniczyły w studium – zarówno jako słuchacze zwyczajni jak i wolni. W każdym semestrze odbędzie się sześć spotkań – w piątki, po dwa wykłady podczas każdego spotkania.

Dodatkowe informacje i odpowiedzi na ewentualne pytania: kidkarmel@gmail.com. Aby się zapisać należy pobrać formularz zgłoszeniowy i wypełniony przynieść na pierwsze zajęcia (18.10.2019) – dotyczy to wszystkich chętnych uczestników.

Koszt – ofiara 100 zł za semestr.


Rusza III rok studium na Karmelitańskim Instytucie Duchowości

Spotkania w roku 2019/2020 – Semestr I

18.10.2019 piątek

17.00-18.30 – T1 – Modlitwa w Biblii (o. dr Piotr Nyk OCD)
18.45-20.15 – T1 – Modlitwa w Biblii (o. dr Piotr Nyk OCD)

08.11.2019 piątek

17.00-18.30 – T3 – Duchowość francuska XVII w. (dr Marek Skrukwa)
18.45-20.15 – T4 – Wierzę więc jestem – czyli o zasadach chrześcijańskiej wiary (o. dr Paweł Urbańczyk OCD)

20.11.2019 piątek

17.00-18.30 – T2 – Teologia modlitwy (o. dr hab. Marian Zawada OCD)
18.45-20.15 – T2 – Teologia modlitwy (o. dr hab. Marian Zawada OCD)

06.12.2019 piątek

17.00-18.30 – T3 – Duchowość francuska XVII w. (dr Marek Skrukwa)
18.45-20.15 – T4 – Wierzę więc jestem – czyli o zasadach chrześcijańskiej wiary (o. dr Paweł Urbańczyk OCD)

10.01.2020 piątek

17.00-18.30 – T1 – Modlitwa w Biblii (o. dr Piotr Nyk OCD)
18.45-20.15 – T2 – Teologia modlitwy (o. dr hab. Marian Zawada OCD)

24.01.2020 piątek

17.00-18.30 – T3 – Duchowość francuska XVII w. (dr Marek Skrukwa)
18.45-20.15 – T4 – Wierzę więc jestem – czyli o zasadach chrześcijańskiej wiary (o. dr Paweł Urbańczyk OCD)

W nieprzewidzianych sytuacjach program może ulec nieznacznej modyfikacji.


Spotkania w roku 2019/2020 – Semestr II

21.02.2020 piątek

17.00-18.30 – T5 – Św. Paweł i jego duchowe przesłanie (o. dr Piotr Nyk OCD)
18.45-20.15 – T6 – Mistyka światła i ciemności (o. Damian Sochacki OCD)

06.03.2020 piątek

17.00-18.30 – T7 – Mistycy Karmelu (o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD)
18.45-20.15 – T8 – Rozeznawanie duchowe w tradycji Kościoła (o. dr Stanisław Fudala OCD)

20.03.2020 piątek

17.00-18.30 – T5 – Św. Paweł i jego duchowe przesłanie (o. dr Piotr Nyk OCD)
18.45-20.15 – T6 – Mistyka światła i ciemności (o. Damian Sochacki OCD)

17.04.2020 piątek

17.00-18.30 – T7 – Mistycy Karmelu (o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD)
18.45-20.15 – T8 – Rozeznawanie duchowe w tradycji Kościoła (o. dr Stanisław Fudala OCD)

08.05.2020 piątek

17.00-18.30 – T5 – Św. Paweł i jego duchowe przesłanie (o. dr Piotr Nyk OCD)
18.45-20.15 – T6 – Mistyka światła i ciemności (o. Damian Sochacki OCD)

29.05.2020 piątek

17.00-18.30 – T7 – Mistycy Karmelu (o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD)
18.45-20.15 – T8 – Rozeznawanie duchowe w tradycji Kościoła (o. dr Stanisław Fudala OCD)

Program wykładów drugiego semestru może jeszcze ulec zmianom.
[divider height=”30″]

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.