Liturgia Męki Pańskiej

Liturgię Męki Pańskiej poprowadził ojciec Tadeusz Florek, który w kazaniu nawiązał do aktualnej sytuacji na Ukrainie i cierpiącego w ofiarach Chrystusa. Tradycyjnie uczestniczyliśmy w odczytaniu Męki Pańskiej według św. Jana oraz adoracji Krzyża. Obrzęd komunii zamknął liturgię Wielkiego Piątku, a Ciało Chrystusa procesyjnie zostało przeniesione do Grobu. Przez całą noc będzie trwała adoracja umęczonego Chrystusa w oczekiwaniu na Jego zmartwychwstanie.