Nowe nagranie Scholi DA Karmel

Chcielibyśmy podzielić się z Wami naszym nowym nagraniem.

Ref. Godzien, godzien jest Baranek zabity

przyjąć cześć i moc, potęgę i chwałę i błogosławieństwo.

Amen, amen, na wieki wieków, alleluja!

1. Przed tronem ujrzałem morze podobne do kryształu,

a dokoła tronu cztery Istoty żyjące

oddają Barankowi chwałę, cześć, i dziękczynienie

wołając dniem i nocą:

2. I ujrzałem morze szklane pomieszane z ogniem

oraz tych, co Bestię zwyciężyli

trzymających harfy Boże

i śpiewają pieśń Mojżesza i Baranka:

3. „Przyjdź!”– mówi Duch i Oblubienica,

a kto słyszy, niech „Przyjdź!” odpowie

i kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,

by na wieki śpiewać Barankowi:

__________________________________

W nagraniach wzięli udział:

SOPRAN

Weronika Ciźla, Daria Gardziejewska, Emilia Kasprowicz, Julita Kieblesz, Paulina Kodyra, Joanna Kosiba, Dominika Piątek, Patrycja Sędzik

ALT

Katarzyna Czupryk, Karolina Dzierżawska, Karolina Filiks, Joanna Kolasa, Magdalena Konopka, Aleksandra Król, Dorota Zając

TENOR

Paweł Łabuzek, Michał Pałka

BAS

Štefan Havala, Łukasz Kwiatkowski, Szymon Ossowski, br. Paweł Starzyński OCD, br. Dominik Żurawski OCD

KWARTET SMYCZKOWY

Magdalena Łabaj (I skrzypce), Maria Niezgoda (II skrzypce), Teresa Wawszczak (altówka), Joanna Kurdziel (wiolonczela)

PRZYGOTOWANIE CHÓRU

Olga Trzebicka

DYRYGENT

br. Marcin Wojnicki OCD

REALIZACJA NAGRANIA

Karol Wojnicki, Paweł Gorczyca

__________________________________

Nagrania audio zrealizowano w kościele karmelitanek bosychprzy ul. Kopernika w Krakowie.

Nagrania video zrealizowano w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej w kościele karmelitów bosych przy ul. Rakowickiej w Krakowie.

__________________________________

Osoby zainteresowane nutami lub partyturą prosimy o kontakt: chor.dakarmel@gmail.com.

Schola DA Karmel | A.D. 2023