Nowy Przeor

W naszej wspólnocie zakonnej nastąpiły zmiany. Na urząd przełożonego i Kustosza Sanktuarium został mianowany o. Tadeusz Florek OCD. Dziękujemy o. Damianowi za dwa lata pełnionej posługi.