Ogłoszenia 16 października 2022

  1. Dziś przypada kolejna rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i kolejny dzień papieski. Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II módlmy się o Bożę opiekę dla całej naszej ojczyzny.
  • W wtorek swoją modlitwą obejmujemy pracowników służby zdrowia z racji święta ich patrona św. Łukasza, ewangelisty i lekarza.
  • W tym tygodniu patronują nam: – We czwartek – 20 X – św. Jan Kanty – prezbiter; przykład człowieka, któremu udało się połączyć naukę, pracę intelektualną z duszpasterstwem i troską o ubogich. W piątek – 21 X – bł. Jakub Strzemię – franciszkanin, biskup; pochodził ze wschodnich kresów Polski i tam też w 1391 roku został biskupem. W sobotę – 22 X – św. Jan Paweł II.
  • Przeżywamy miesiąc różańcowy październik – serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. W naszym sanktuarium odmawiamy go w niedziele i dni powszednie o godz. 17.30.
  • Zbliża się listopad – miesiąc, poświęcony wszystkim zmarłym. Na furcie klasztornej można składać kartki wypominkowe z imionami zmarłych. W intencji ich zbawienia będą ofiarowane Msze święte oraz modlitwa różańcową przed Mszą św. wieczorną z wyczytywaniem imion.
  • Do nabycia na furcie nowy numer półrocznika „Głos Karmelu”.
  • Zachęcamy do składania próśb i podziękowań przed obrazem św. Teresy od Dzieciatka Jezus, są one odczytywane po Mszy św. o godz. 18.00 w każdy czwartek.
  • Spowiedź w naszym Sanktuarium przed każdą Mszą św. i od poniedziałku do piątku podczas adoracji NS – od 15.00 do 18.00.
  1. Dobiegają końca prace renowacyjne Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. Dziękujemy za wszelkie wsparcie.