Ogłoszenia 22 maja 2022

 • Przez cały miesiąc maj zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych, odprawianych w sanktuarium w codziennie o godz. 17.30
 • Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy kwartalne dni modlitw, które tym razem poświęcone są prośbie o dobre urodzaje i modlitwie za kraje głodujące.
 • We wtorek, 24 maja, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Na prośbę papieża Benedykta XVI jest to Dzień modlitw Kościoła powszechnego za Kościół w Chinach.
 • W czwartek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Pamiętajmy tego dnia o naszych mamach. Módlmy się za wszystkie mamy, żyjącym wypraszać Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej, a dla zmarłych łaskę życia wiecznego.
 • W piątek, 27 maja, rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
 • W przyszłą niedzielę, 29 maja, przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 • Zachęcamy do lektury Głos Karmelu, który jest dostępny w zakrystii oraz na furcie klasztornej.
 • W naszej wspólnocie zakonnej nastąpiły zmiany. Na urząd przełożonego i Kustosza Sanktuarium został mianowany o. Tadeusz Florek. Dziękujemy o. Damianowi za dwa lata pełnionej posługi.
 • Wczoraj nasz współbrat Mirosław Gromadzki przyjął święcenia prezbiteratu z rąk
  ks. bpa. Jana Zająca. Otoczmy naszego Neoprezbitera naszą modlitwą.
 • W środę 25 maja o godz. 18.00, o. Mirosław odprawi Mszę św. prymicyjną w naszym Sanktuarium, i udzieli wiernym prymicyjnego błogosławieństwa. Po Eucharystii będzie miało miejsce zawierzenie św. Józefowi wszystkich czcicieli i pielgrzymów przez nowego Kustosza Sanktuarium.
 • Karmelitański Instytut Duchowości oraz Centrum Kultury Duchowej „Communio Crucis” im. św. Edyty Stein zapraszają na wykład prof. dra hab. Janusza Kaweckiego pt. „Media a kształtowanie kultury duchowej” w niedzielę 29 maja 2022 roku o godzinie 18:00 w Auli Karmelitańskiego Instytutu Duchowości. Spotkanie poprzedzi Msza Święta o godzinie 17:00 w kaplicy Instytutu.