Ogłoszenia 30 października 2022

 1. We wtorek, 1 listopada, przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia w Mszy Świętej.

PorządekMszy św. w naszymSanktuariumjak w niedzielę.

 1. We środę, 2 listopada, obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. Jak w dzień powszedni z dodatkową Mszą św. o godz. 11:00. Wierni, którzy w tym dniu nawiedzą pobożnie kościół albo kaplicę mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W czasie nawiedzania należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę” oraz wypełnić zwyczajne warunki (wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca Świętego). 
 1. W dniach 1-8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencji zmarłych można uzyskać odpust zupełny, a w inne dni roku cząstkowy.
 1. W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Na furcie klasztornej można składać kartki wypominkowe z imionami zmarłych. W intencji ich zbawienia będą ofiarowane Msze święte o godz. 7:30 oraz modlitwa różańcowa przed Mszą św. wieczorną o godz. 17:15 z wyczytywaniem imion.
 1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca.
 1. W tym tygodniu patronuje nam we czwartek 4 listopada – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, gorliwy duszpasterz.
 1. Dla umożliwienia pełnego przeżywania wzniosłej radości przypadającego w piątek 11 XI 2022 r w naszej Ojczyźnie Święta Niepodległości, arcybiskup krakowski Marek Jędraszewski udziela w tym dniu dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru tego dnia.
 1. Zachęcamy do składania próśb i podziękowań przed obrazem św. Teresy od Dzieciatka Jezus, są one odczytywane po Mszy św. o godz. 18.00 w każdy czwartek.
 1. Zapraszamy w tygodniu po Mszy św. o godz. 18:00 na Adoracje NS prowadzone przez grupy duszpastersterskie.
 1. Spowiedź w naszym Sanktuarium przed każdą Mszą św. i od poniedziałku do piątku podczas adoracji NS – od 15.00 do 18.00.
 1. Dobiegają końca prace renowacyjne Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. Dziękujemy za wszelkie wsparcie.
 1. Do nabycia na furcie nowy numer półrocznika „Głos Karmelu”.

Ważne ogłoszenie:

W nowym roku kalendarzowym 2023, od 01stycznia w naszym sanktuarium nie będzie już w niedzielę Mszy św. o godz. 8:00; a Msza św. z godziny 9:30 będzie przesunięta na godz. 9:00.