Ogłoszenia 31 lipca 2022

  • Jutro rozpoczynamy miesiąc sierpień. Sierpień to miesiąc szczególny na płaszczyźnie religijnej i historycznej. Łączmy się z tymi którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki w int. naszej Ojczyzny. Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Kościół wzywa, by w tym miesiącu ofiarować Panu Bogu całkowitą abstynencję jako wynagradzanie za grzechy pijaństwa i wyproszenie łaski nawrócenia dla żyjących w nałogach
  • Wspominamy jutro rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. „Powstanie warszawskie to nie tylko wspomnienie, to całe nasze życie” – powiedział ks. bp Edward Materski, który uczestniczył w nim jako seminarzysta i niósł pomoc duszpasterską. Módlmy się za wszystkich, którzy przez 63 dni powstania warszawskiego walczyli o wolność Warszawy i ojczyzny.
  • We czwartek 4 sierpnia wspominamy św. Jan Maria Vianney (1786-1859), prezbiter, gorliwy duszpasterz, patron proboszczów.
  • W sobotę, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. Kościół przypomina nam wydarzenie na górze Tabor, gdzie Jezus ujawnił swoje bóstwo wobec trzech wybranych uczniów.
  • Spowiedź w naszym Sanktuarium do końca września – 15 min. przed każdą Mszą św.
  • Prowadzimy prace wykończeniowe Kaplicy MB Ostrobramskiej – zachęcamy do odwiedzenia kaplicy. Serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie.
  • Przy furcie klasztornej można nabyć książki o tematyce Maryjnej i dotyczącej św. Józefa, także Głos Karmelu. Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać!
  • Nadal powadzimy zbiórkę darów dla klasztorów Zgromadzenia Sióstr św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny na Ukrainie. Siostry w swoich klasztorach (m.in. w Charkowie) pomagają rodzinom dotkniętym wojną zapewniając schronienie potrzebującym. Zbieramy dary rzeczowe:

              – żywność (zwłaszcza konserwy, słodycze, żywność długoterminową – makaron, ryż, kaszę)

              –  środki higieny osobistej – buty Dary można zostawiać na furcie klasztoru w godzinach   otwarcia.   Za ofiarność składamy serdeczne Bóg zapłać.