Ogłoszenia na 23 lipca 2023

  1. Spowiedź w naszym sanktuarium w czasie wakacji jest możliwa podczas każdej Mszy św. rano i wieczorem.
  2. W najbliższych dniach w Czernej koło Krakowa odbędą się Karmelitańskie Dni Młodych. To czas zarówno skupienia i modlitwy, jak i wielu spotkań i okazji do rozmowy. W tym roku odbędą się pod hasłem: „Żyj naPrawdę”, a ich szczególną patronką będzie św. Edyta Stein. Dni Młodych rozpoczynają się w czwartek po południu i kończą się niedzielnym obiadem. Więcej szczegółów na stronie www.kdmczerna.pl. Zapraszamy wszystkich młodych – od 18. do 35. roku życia.
  3. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek – św. Kingę, we wtorek – św. Jakuba, apostoła, w środę – śś. Joachima i Annę, rodziców Matki Bożej, w piątek – św. Szarbela, a w sobotę – śś. Martę, Marię i Łazarza.
  4. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia.