Pod dachem świętego Józefa

W dniach wzmożonych walk na Ukrainie nasz klasztor oraz Karmelitański Instytut Duchowości stały się domem dla przybyszów z Berdyczowa, w którym posługują nasi współbracia. Klasztor i sanktuarium narodowe Ukrainy Matki Bożej Berdyczowskiej jest twierdzą, którą karmelici bosi opiekują się od 1630 roku. Po kasatach i rządach komunistycznych bracia wrócili na Ukrainę 1991 roku i aż do tej pory nie ustają w staraniach, aby tej wschodniej perle architektury przywrócić piękno, a w sercach ludzkich odnowić wiarę ich przodków. Pod opieką Bogurodzicy i Jej Oblubieńca, Patrona i Obrońcy naszego miasta, modlimy się o koniec tej wojny i pojednanie.