Prace domowe

Przerwa w studiach to dobra okazja do podjęcia prac domowych. Sprzątanie ogrodu przed wiosną, kontynuacja malowania – to prace, które pozwalają wspólnie spędzić czas i poczuć odpowiedzialność za nasz dom. Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom za to, że pomagają nam w utrzymaniu świątyni i naszego klasztoru, w którym wzrasta nowe pokolenia karmelitów bosych.