Przyjęcie posług

W czwartek, w dzień szczególnie poświęcony św. Teresie od Dzieciątka Jezus, ojciec prowincjał udzielił posług lektora i akolity naszym braciom studentom. To etapy przygotowania i wprowadzenia w tajemnicę Eucharystii, do której sprawowania przygotowują się alumni naszego seminarium przez sześć lat studiów filozoficzno-teologicznych. Posługi mają swoje korzenie w późnej starożytności chrześcijańskiej: do czytania Słowa Bożego podczas liturgii dopuszczano tylko przygotowanych do tego mężczyzn, a towarzyszami (gr. ἀκόλουθοι) biskupa lub prezbiterów ustanawiano mężczyzn bez zarzutu, którzy własnym życiem byli gotowi bronić czci Eucharystii, kiedy nieśli Ciało Chrystusa do chorych.