Dyżury spowiedzi

Spowiedź święta

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest przed każdą Mszą w kaplicy pojednania (po lewej stronie od wejścia) lub w konfesjonale (spowiedzi przedświąteczne).

Ponadto od października do czerwca w dni powszednie (poniedziałek - piątek) jest stały dyżur kapłana spowiednika w konfesjonale w godzinach 1515 - 1830. Kapłan przychodzi do konfesjonału po wystawieniu Najświętszego Sakramentu i odmówieniu koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 1500. W sobotę w tych samych godzinach można poprosić o spowiedź zgłaszając się na furcie. Nie ma u nas spowiedzi całodniowej.

Przypominamy, że w okresie letnim (od 1 lipca do 30 września) spowiadamy tylko podczas Mszy. Nie ma popołudniowego wystawienia Najświętszego Sakramentu.

Można też umówić się indywidualnie z konkretnym kapłanem.