Stowarzyszenie Charytatywne im. św. Rafała Kalinowskiego


C elem stowarzyszenia jest niesienie duchowej i materialnej pomocy ludziom starszym i dzieciom, osobom samotnym i opuszczonym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wymagającym specjalnej troski, oraz innym osobom potrzebującym wsparcia i opieki.

Jeśli pragniesz pomagać innym – dołącz do wolontariuszy Stowarzyszenia Charytatywnego im. Świętego Rafała Kalinowskiego zadzwoń 798 444 102.

„Dobrzy ludzie są podobni do czystego powietrza: oddycha się  nim, chociaż się go nie widzi”.
św. Rafał Kalinowski