Świecki Karmel


H istoria wspólnoty liczy już ponad 130 lat, bo pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1875 r. W ciągu tych lat należało do niej wiele kobiet i mężczyzn pragnących żyć w świecie duchowością Karmelu, również znane osobistości; min. księżna z Radziwiłłów Marcelina Czartoryska, Sługa Boża Matka Teresa Kierocińska – współzałożycielka zgromadzenia sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Istnieje przekaz, iż w pewnym okresie związany z nią był Ks. biskup Karol Wojtyła.

Duchowym kierownikiem wspólnoty OCDS w Krakowie był św. Rafał Kalinowski, wizytował ją również bł. Alfons Maria Mazurek OCD.

Trudny czas wojny i komunizmu odbił się niekorzystnie na kondycji wspólnoty jak i całego Świeckiego Karmelu.

Jesteśmy częścią Zakonu Karmelitów Bosych. Uczestnicząc w tym samym charyzmacie i tej samej misji apostolskiej Zakonu, zachowujemy wyraźną tożsamość świecką. Naszym zadaniem jest przemienianie świata na drodze miłości i życie duchem Ewangelii w środowiskach, do których nas Bóg kieruje: w miejscu zamieszkania i pracy, wśród znajomych.

Żyjąc w świecie duchem Karmelu, staramy się o:

  • zjednoczenie z Bogiem przez kontemplacje na wzór i pod opieką Maryi,
  • zjednoczenie z Bogiem przez apostolstwo

Do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych przyjmowani są kandydaci w wieku 18-50 lat, którzy starają się prowadzić życie autentycznie chrześcijańskie. Okres formacji wstępnej trwa pięć lat.

Obecnie wspólnota liczy 46 członków. Spotykamy się w trzecią sobotę miesiąca, o godz. 10.00 w Sali św, Anny przy klasztorze Karmelitów Bosych, ul. Rakowicka 18. Spotkanie rozpoczynamy wspólna modlitwą Jutrzni, następnie w kaplicy M.B. Ostrobramskiej adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i wspólnie oddajemy Mu cześć w czasie Eucharystii. Później słuchamy konferencji O. Asystenta, po której spożywamy agapę ciesząc się  swoją obecnością.

Osoby pozostające w okresie formacji spotykają się dodatkowo na spotkaniu formacyjnym raz w miesiącu w poniedziałek.

Diakonia apostolstwa modlitwy spotyka się we wtorki również raz w miesiącu. Na spotkaniach poznajemy dzieła świętych Karmelu, wspólnie medytujemy i dzielimy się Wiarą.

Przy naszej wspólnocie działa Towarzystwo Charytatywne im. Św. Rafała Kalinowskiego, starające się nieść pomoc  materialną i duchową osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Wspólnota powołanych do życia w świecie duchem Karmelu daje sobie nawzajem duchowe oparcie. Pozwala spotkać ludzi, którzy rozumieją i trudności i radości związane z pogłębianiem  życia duchowego, pomagają nadać mu kierunek i „towarzyszą w drodze”.

Wprawdzie karmelita świecki powinien być na tej drodze mężny i samodzielny, i winien wsłuchiwać się przed wszystkim w Słowo Boże i naukę świętych Rodziców Karmelu, ale obecność „sióstr i braci w tęsknocie” pomaga wytrwać w nadziei.

Jeżeli Duch Karmelu zafascynował Cię lub może jest Ci już bliski – przyjdź – sprawdź, może jest to i Twoje miejsce w Kościele?  Może i Ciebie Jezus wzywa, abyś Mu towarzyszył w świecie na wzór karmelitańskich świętych. Może KARMEL jest i Twoją drogą doskonalenia życia i pogłębiania wiary?

Czekamy również na Ciebie!

„Im ktoś głębiej zanurzył się w Bogu  ,tym więcej musi wychodzić poza siebie, a wchodzić w świat, by nieść mu życie Boże.”

św. Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein, karmelitanka bosa, patronka Europy