Szósta środa Wielkiej Nowenny

Kolejna środa Wielkiej Nowenny wypadła w Środę Popielcową. Ojciec Piotr Hensel, pierwszy radny naszej prowincji, nawiązał do cierpliwości św. Józefa, od którego każdy powinien się uczyć spoglądania w przyszłość. Pokój, miłość i wiara to cnoty, które towarzyszą cierpliwości i ją budują. W kazaniu wybrzmiał również pokutny charakter liturgii oraz zachęta do włączenia się w modlitwę o pokój.