Uroczystość Naszego Patrona

W dzień uroczystości wieczorem ks. bp Robert Chrząszcz odprawił Mszę świętą. Przedstawił Józefa jako dobrego i czułego opiekuna, którego dom jest schronieniem dla nas wszystkich, zwłaszcza w czasach pandemii i wojny. Kaznodzieja przytoczył kilka faktów z historii naszego miasta, która obrazowały niezwykłe wstawiennictwo św. Józefa. Uroczystość zgromadziła licznych czcicieli, osoby konsekrowane i świeckie. Nie zabrakło przedstawicieli duchowieństwa naszego dekanatu oraz bliskich nam sióstr św. Józefa. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania i pomogli w uświetnieniu tej uroczystości.