Zaduszki na Rakowickiej

100 to lat temu rozegrała się jedna z największych kampanii wojennych w naszej części świata. Dwa lata po odzyskaniu niepodległości Polacy musieli bronić swojej stolicy przed bezwzględną falą bolszewików. To dzisiaj dla nas oczywiste, że obrona i zwycięstwo nie były tylko zasługą dzielnych Polek i Polaków: ta siła i wytrwałość przyszły z góry, od Ojca, który jest w niebie, bo „jeśli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże” (Ps 127:1).

W tym samym 1920 roku ostatnie garnizony wojska polskiego opuszczały nasz klasztor, a na wiosnę definitywnie wyprowadziły się z naszego ogrodu przy ulicy Rakowickiej 18. Ciepłe miesiące tego roku były scenerią ważnych wydarzeń dla naszej wspólnoty i Prowincji. Wraz z odradzaniem się polskiej państwowości, odradzała się Polska Prowincja Karmelitów Bosych. Kapituła Generalna, która zebrała się 1 maja w Rzymie, przegłosowała przekształcenie semiprowincji polskiej w pełnoprawną prowincję zakonną. Pierwszym prowincjałem został sługa Boży, ojciec Anzelm od św. Andrzeja Corsini (Gądek).

Taki jubileusz jest okazją do pamięci o pokoleniach karmelitów bosych i gromadzących się w naszym kościele wiernych, którzy ożywiali naszą świątynię Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Warto wspomnieć całe zastępy spowiedników, rekolekcjonistów, katechetów, kierowników duchowych, kaznodziejów, kolejki wiernych, którzy chcieli się pojednać z Bogiem i z drugim człowiekiem, milczących gości naszej świątyni, którzy niekiedy na kilka minut po drodze do pracy nawiedzali progi naszego Domu Modlitwy, żeby powierzyć Bogu wszystkie swoje dzienne sprawy.

Od tylu pokoleń modlimy się z Wami i za Was. Dzięki Waszym ofiarom, składanym przy okazji zamawiania Mszy lub Wypominków listopadowych, możemy opłacić światło i ogrzewanie świątyni, wspomóc naszych najmłodszych braci i pozostawać nadal do dyspozycji wszystkich potrzebujących wsparcia.

Dziękuję Wam za wszelkie przejawy dobra i sympatii. Proszę Was o modlitwę za całą naszą wspólnotę i wszystkich powołanych, aby nie zabrakło im wierności. Pozdrawiam Was serdecznie i jak zwykle zachęcam do przysyłania imion waszych zmarłych, abyśmy mogli włączyć ich w naszą listopadową modlitwę.

br. Damian od Jezusa Miłosiernego (Sochacki)
przeor

W intencji zmarłych polecanych w Zaduszkach w naszym kościele ofiarujemy w listopadzie codziennie Mszę św. o godz. 7 .30 oraz różaniec o godz. 17.15. Przyjmujemy intencje na Mszę św. na konkretny termin przy furcie klasztornej (,,intencj a terminowa”). Istnieje możliwość złożenia intencji na Mszę św., która zostanie odprawiona przez jednego z kapłanów zakonnych bez podania dla ofiarodawcy konkretnego dnia i godziny (,,intencja bezterminowa”). Intencje Mszy św. można zamawiać Iistownie, za pomocą przekazu pocztowego, lub poprzez przelew bankowy na konto: KBS – Kraków, nr 89 8591 0007 002L 0040 3364 0001

[divider height=”30″]

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.