Życzenia Wielkanocne

W tym czasie trudnym dla wszystkich, pełnym niepokoju nie tylko o los własny i najbliższych, ale i całych narodów, pragnę przesłać słowa pocieszenia i umocnienia. Słowa te płyną z głębi miłości Boga do stworzenia, które wyraźnie się zagubiło i tworzy dla siebie poważne zagrożenia.

Bóg jest miłośnikiem życia, a nie śmierci,  a w tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa mamy tego najlepszy dowód. Do tego zwycięstwa nad śmiercią i ludzką nienawiścią, Bóg zaprasza dzisiaj każdego z nas. On potrafi obronić nasze domy, a także odrodzić naszą rodzinną miłość. Gdy brakuje nam przekonania do życia, gdy brakuje motywacji do dobra, trzeba pamiętać, Bóg wspiera nasze pragnienia. Przecież każda wyciągnięta dłoń do bliźniego, zwłaszcza w czasie trudnym, mnoży piękno i czyni człowieka szlachetniejszym.

Pośród niepewności, smutku i cierpienia rozlega się głos aniołów. Zwiastuje go uroczysty, paschalny śpiew Exultet:

„Ziemio… gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo (…) poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!”

Całymi dniami wypraszamy dla Was łaski i wspieramy duchowo, aby ograniczenie funkcjonowania nie było dokuczliwe, a czas Świąt, był czasem pokoju i rodzinnej miłości, byśmy mogli szybko odzyskać równowagę życia.

Niech Chrystus zmartwychwstały wspomaga Wasze starania, towarzyszy Waszym sprawom i ożywia serca odwagą życia.

W imieniu wspólnoty z Rakowickiej

o. Marian Zawada OCD