Intencje mszalne

Codziennie wraz z chlebem i winem składamy na ołtarzu Pańskim wszystkie powierzone nam intencje. Wdzięczni za wszelki dar i powodowani Waszymi prośbami o wstawiennictwo, ofiarnie modlimy się o Wasze zdrowie, nawrócenie, uwolnienie od nałogów, przy różnych okazjach jednoczących rodzinę, w rocznicach i za zmarłych.

Msza Święta Indywidualna

Intencje Mszy Świętych Indywidualnych terminowych w zamówionej intencji (z określeniem daty) przyjmujemy przy furcie klasztornej w miarę wolnych terminów. Furta czynna codziennie od 800 - 1800.

Intencje Mszy Indywidualnych bezterminowych w zamówionej intencji można zamawiać drogą poczty tradycyjnej lub elektronicznej a także telefonicznie. Jest ona odprawiana w najbliższym wolnym terminie w czasie Mszy Konwentualnej w chórze zakonnym.

Msze Święte Wieczyste

Osoby wpisane do Związku Mszy Świętych Wieczystych, zarówno żyjące jak i zmarłe, mają udział w 12 Mszach świętych odprawianych w naszym kościele w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 1100, oraz w innych modlitwach odmawianych przez zakonników.

Osoby wpisane za życia mają udział w Mszach Świętych Wieczystych także po swojej śmierci. Przy ich zamawianiu należy podać imię i nazwisko osoby wpisywanej do Związku, z wyraźnym zaznaczeniem, czy chodzi o osobę żyjącą, czy zmarłą.

Powyższe Msze Święte odprawiane będą tak długo, jak długo będzie istniał Klasztor Karmelitów Bosych w Krakowie.

Powyższe intencje Mszy św. oraz zapytania
można kierować na adres:

Klasztor Karmelitów Bosych
ul. Rakowicka 18
31-510 Kraków

www.rakowicka18.pl
rakowicka18@gmail.com

Nr konta bankowego
89 8591 0007 0021 0040 3364 0001

Formularz zgłoszeniowy