Klasztor karmelitów bosych
ul. Rakowicka 18
31-510 Kraków
tel: 12 424 04 10
rakowicka18@gmail.com
Konto intencji mszalnych: 89 8591 0007 0021 0040 3364 0001