„Wybrałam sobie za orędownika i patrona chwalebnego świętego Józefa, któremu się polecałam. I poznałam jasno, że jak w tej potrzebie, tak i w innych jeszcze ważniejszych, w których chodziło o cześć moją i zatracenie duszy, Ojciec ten mój i Patron wybawił mnie i więcej mi dobrego uczynił, niż sama prosić umiałam. Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go o jakąś rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego. Z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił”.

św. Teresa od Jezusa (Ż 6, 6)

22 października 2017

Cudowny obraz św. Józefa

22 października 2017

Św. Józef głównym Patronem Krakowa

22 października 2017

Inauguracja patronatu św. Józefa

22 października 2017

Nauczanie Kościoła o św. Józefie

22 października 2017

Jubileusz 300 – lecia patronatu św. Józefa

22 października 2017

Kult św. Józefa w Karmelu

22 października 2017

Modlitwy do św. Józefa

22 października 2017

Nowenna do św. Józefa

22 października 2017

Antologia poezji