Remont elewacji frontonu kościoła

Drodzy Przyjaciele krakowskiego Karmelu!

Z radością informujemy, że wkrótce rozpoczną się prace renowacyjne zewnętrznej elewacji naszego kościoła, będącego równocześnie Sanktuarium św. Józefa. Wspomniane prace remontowe są konieczne z uwagi na bezpieczeństwo (spękane gzymsy nad portalem głównym itp.), jak też z uwagi na estetykę i piękno naszej świątyni. W pierwszym etapie odnowiony zostanie fronton kościoła. Pełna nazwa projektu brzmi:

„I etap kompleksowego remontu konserwatorskiego elewacji kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w zespole klasztornym Karmelitów Bosych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18”.

Na ten pierwszy etap uzyskaliśmy w tym roku dotację z Gminy Miejskiej Kraków oraz z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, którym jesteśmy bardzo wdzięczni.

Wkład własny wspólnoty naszego kościoła w podjęte dzieło wyniesie w br. ok. 100 tys. złotych. Będziemy wdzięczni za każdą ofiarę złożoną na powyższy cel. Ofiary prosimy składać na furcie lub przelewem na konto Klasztoru Karmelitów Bosych w Banku PKO S.A. z dopiskiem „Renowacja Frontonu”.

Numer konta:
06 1240 2294 1111 0000 3723 7765

Za każdą złożoną ofiarę na ten cel, stanowiącą przysłowiową „cegiełkę”, będziemy zobowiązani wdzięcznością i modlitwą.

o. Piotr Nyk OCD, przeor klasztoru
ze wspólnotą karmelitów bosych


Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz z Funduszu Gminy Miejskiej Krakowa.