Historia klasztoru

Inspiratorkami i inicjatorkami założenia w Krakowie nowego klasztoru pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, stały się karmelitanki bose w Krakowie na Łobzowie. Na nieustanne ich prośby Definitorium Prowincjalne w Wiedniu przyjęło dnia 1 czerwca 1905 roku propozycję fundacji w odpowiednim czasie. W październiku 1906 roku skierowały karmelitanki nową prośbę do Definitorium w Wiedniu, przekazując 20000 koron na budowę klasztoru, pod warunkiem rozpoczęcia prac z wiosną 1907 roku. Definitorium zleciło zrealizowanie fundacji opozycyjnemu prowincjałowi o. Chryzostomowi Lamosiowi.

Pozwolenia na budowę udzieliło Namiestnictwo we Lwowie w maju 1906 roku oraz Jan kard. Puzyna, aktem z dnia 23 listopada 1906 roku. Po zamianie parcel z wojskiem, rozpoczęto budowę jesienią 1907 roku.