Ofiara na klasztor

[FMP]Dziękujemy za złożoną ofiarę![/FMP]


Ofiary można również wpłacać na poniższy numer konta:
65 8591 0007 0020 0040 3364 0095

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz klasztoru karmelitów bosych w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 18.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.rakowicka18.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.rakowicka18.pl jest administrowana przez klasztor karmelitów bosych w Krakowie, ul. Rakowicka 18, 31-510 Kraków, NIP: 676-11-61-286, REGON: 040060117, tel. +48 797 907 337.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe klasztoru, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami klasztoru.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Klasztor nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://rakowicka18.pl/ofiara-na-klasztor/ w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku DOTACJA i potwierdzenia przyciskiem ZAPŁAĆ w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Klasztor zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest klasztor. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Klasztor zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu klasztoru oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.