Wspólnota klasztoru

Piotr Nyk OCD | przeor klasztoru
Albert Wach OCD | pierwszy radny klasztoru, wychowawca kleryków i juniorystów
Sylwan Zieliński OCD | spowiednik, emerytowany misjonarz
Jan Krawczyk OCD | dyrektor Biura Misyjnego
Stanisław Fudala OCD | duszpasterz wspólnoty Świeckiego Zakonu
Wojciech Twardzik OCD | ekonom mszalny
Bartłomiej Kucharski OCD | spowiednik
Grzegorz Firszt OCD | delegat ds. karmelitanek bosych w Polsce
Łukasz Piskulak OCD | duszpasterz akademicki
Adam Hrabia OCD | drugi radny klasztoru, delegat ds. Świeckiego Zakonu
Mariusz Gomoliszek OCD | ekonom klasztoru, duszpasterz grupy charyzmatycznej „Miriam”
Przemysław Pliszczyński OCD | radny Prowincji, rektor seminarium, dyrektor KID, socjusz kleryków, duszpasterz małżeństw
Mirosław Gromadzki OCD | duszpasterz absolwentów, duszpasterz grupy modlitwy „Kerit”
Marcin Wojnicki OCD | moderator mediów Prowincji, duszpasterz „Bractwa Przedmurza”