Konwent

Tadeusz Florek OCD | przeor konwentu, radny prowincjalny, spowiednik, rekolekcjonista, formator Grzegorz Tyma OCD | pierwszy radny konwentu, wychowawca kleryków i juniorzystów
Sylwan Zieliński OCD | spowiednik, emerytowany misjonarz
Jerzy Gogola OCD | wykładowca, pracownik UPJP2, dyrektor KID
Tadeusz Grzesiak OCD | spowiednik, śluby
Jacek Palica OCD | ekonom klasztoru
Marcin Skowronek OCD | duszpasterz małżeństw
Krzysztof Żywczyński OCD | Delegat ds. Świeckiego Zakonu
Piotr Zerzucha OCD | drugi radny konwentu, wicedyrektor KID, wykładowca, duszpasterz akademicki, duszpasterz absolwentów
Marek Krzywoń OCD | ekonom mszalny