Renowacja Ostrobramskiej

Rozpoczynamy prace przygotowawcze do ostatniego etapu remontu nawy głównej (od łuku wiszącej ambony do chóru kościelnego) oraz kompleksowej restauracji kaplicy MB Ostrobramskiej. Kaplica była fundowana jako wyraz głębokiego nabożeństwa do Matki Bożej, czczonej w ostrobramskim wizerunku, którego kustoszami w latach 1668-1948 byli polscy karmelici bosi. 

Kaplica posiada wyjątkowy neogotycki wystrój, z malowidłami na ścianie, błękitnym sklepieniem i drewnianym ołtarzem, którego ozdobą jest kopia obrazu Pani Ostrobramskiej. Przez lata było to miejsce kultu Matki Bożej, katechizacji i umacniania świadomości korzeni historycznych. Przywrócenie pierwotnego piękna tego miejsca pozwoli na otwarcie tej kaplicy i skorzystanie z najwspanialszych tradycji z nią związanych. Koszty remontu są bardzo wysokie, każde wsparcie się liczy.

Konto remontowe

92 85910007 0020 0040 3364 0094

Z dopiskiem: darowizna na remont Kaplicy Ostrobramskiej