Druga środa wielkiej nowenny

W drugą środę Wielkiej Nowenny gościliśmy w naszym sanktuarium proboszcza parafii św. Kazimierza, ks. dra Adama Niwińskiego. W poruszającej homilii przypomniał, wychodząc od króla Dawida, że to dopiero św. Józef prawdziwie zbudował dom dla Pana. Najpierw uboga stajnia w Betlejem, a potem rodziny dom w Nazarecie stały się przybytkami, w których zamieszkał Syn Boży. Józef mógł wznieść dom dla Pana, ponieważ był czysty: miał czyste spojrzenia, czyste ręce, czyste myśli. Przywołując wezwanie z Litanii (Józefie Najczystszy), kaznodzieja przypomniał dobitnie, że czyste serce jest warunkiem przyjęcia Boga i stworzenia dla niego domu w sercu. Jak zwykle po mszy mężczyźni poprowadzili różaniec przy ołtarzu świetego patrona miasta, a potem w ciszy uwielbili Jezusa w Najświętszym Sakramencie.