Jubileusz

W otoczeniu rodziny, bliskich, przyjaciół i współbraci ojcowie Jacek, Piotr, Kazimierz i Stanisław świętowali 25-lecie święceń kapłańskich. Ten wyjątkowy dar Ducha, pieczęć niezatartą otrzymali przez ręce kard. Kazimierza Nycza w naszej seminaryjnej świątyni, sanktuarium świętego Józefa. Podczas uroczystości dziękowali Bogu za lata posługi i ludzi, których On postawił na ich drodze. Wobec ojca prowincjała, Piotra Jackowskiego, odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie i jeszcze raz potwierdzili gotowość wytrwania w tym powołaniu aż do śmierci.