Święcenie klasztornych pokarmów

Tradycyjnie w Wielką Sobotę rano również wspólnota zakonna święci pokarmy na stół wielkanocny. Ten zaszczyt przysługuje ekonomowi klasztoru, który dba o stół i potrzeby braci. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym możemy również zasiąść do stołu poranka wielkanocnego i cieszyć się wspólnotą braterską.