Święto UEK

Spotykamy się, żeby modlić się w intencji społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, naszych osobistych intencjach, ale także po to, aby stawiać sobie niekiedy trudne pytania o etykę naszej pracy, o etykę ekonomii. Dlatego zapraszamy pasterza, aby modlić się razem z nim, by w tym poszukiwaniu dobra, prawdy i piękna pomógł nam również Jezus – mówił na początku Mszy św. ojciec przeor Damian Sochacki OCD, kustosz sanktuarium św. Józefa – Obrońcy Krakowa.

W homilii abp Marek Jędraszewski odwołał się do modlitwy Ojcze nasz. Zwrócił uwagę, że jej wezwania obok charakteru duchowego mają też prośbę „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, która odnosi się do potrzeb związanych z codzienną egzystencją człowieka. – To wezwanie staje się tym bardziej naglące – niekiedy dramatyczne – w sytuacjach krzywdy, głodu, niesprawiedliwości, wielkich podziałów między ludźmi, których kryterium jest to, co się posiada. A Chrystus każe nam się modlić o to, aby był chleb dla wszystkich, żeby wszędzie była sprawiedliwość, aby zawsze i wszędzie panowały warunki ekonomiczne, które będą gwarantowały wszystkim godne życie – mówił metropolita krakowski.