Uroczystość św. Jana od Krzyża

We wtorek wieczorem zgromadziliśmy się na uroczystej mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem ojca Pawła Urbańczyka, redaktora naczelnego „Głosu Karmelu” oraz wykładowcy w naszym Karmelitańskim Instytucie Duchowości. W kazaniu celebrans nawiązał do miłości, której święty Jan dedykował całe swoje życie. Kaznodzieja uwrażliwił wszystkich na niezwykły realizm nauczania świętego z Fontiveros, dzięki któremu możemy na nowo odkryć świat wiary w Boga, miłości do drugiego człowieka i nadziei na życie wieczne.