Uroczystości szkaplerzne

Zakończyliśmy tegoroczne uroczystości szkaplerzne. Przez dziewięć dni przygotowywaliśmy się z ojcem Przemysławem Pliszczyńskim, codziennie słuchają katechez o życiu i posłannictwu Maryi. W trakcie wigilii uroczystości zgromadziliśmy się, aby śpiewać, czuwać i wielbić Boga za dar Jego Matki. Podczas uroczystej Mszy świętej 16 lipca, pod przewodnictwem ojca prowincjała, dziękowaliśmy za cały rok i prosiliśmy o zdrowie i pokój dla całego świata.